Zasada działania pompy cr

W układzie CR (common rail) olej napędowy jest zasysany ze zbornika paliwa pod ciśnieniem około 4 bar i trafia przez filtr paliwa do pompy wysokiego ciśnienia. 
W pompie tłoczkowej dochodzi do wielokrotnego zwiększenia ciśnienia paliwa, sięgającego nawet 1800 bar. Olej napędowy trafia kolejno do szyny common rail (tzn. akumulator ciśnienia), która to jest połączona ze wszystkimi wtryskiwaczami. 
Następnie pod wpływem impulsu elektronicznego (otwarcia się wtryskiwacza) paliwo trafia do komory spalania. 
Dzięki zastosowaniu szyny CR paliwo wtryskiwane do silnika osiąga ciśnienie zbliżone do panującego w listwie (około 1800 bar). W sprawnie działającym układzie akumulator ciśnienia zapewnia możliwość bardzo częstego otwierania się wtryskiwaczy bez większych spadków ciśnienia oleju napędowego. 
Poniżej zamieszczamy film prezentujący zasadę działania systemów CR BOSCH: