Instrukcja montażu pompy wtryskowej CR/VP

Poniżej przedstawiamy szereg procedur koniecznych do poprawnego montażu pomp wtryskowych: 
1. Należy bezwzględnie dokonać wymiany filtra paliwa jedynie na oryginalne lub wysokiej jakości zmienniki – zalecenia w zakresie doboru filtrów są identyczne jak w przypadku wtryskiwaczy opisane powyżej. 
2. Przy montażu pompy VP należy nie zapomnieć o konieczności ustawienia jej względem rozrządu. Jeżeli jest to technoligicznie możliwe pompę najlepiej dostarczyć wraz z kołem zębatym lub piastą w celu dokonania ustawienia początku tłoczenia i dodatkowo zamocowania koła/piasty odpowiednimi narzędziami. 
3. Przed podjęciem próby uruchomienia silnika należy wyeliminować pęcherzyki powietrza z układu paliwowego, które mogą doprowadzić do uszkodzenia mechanicznego pompy. 
4. Podłączyć wszystkie połączenia hydrauliczne i elektryczne, 
5. Akumulator w pojeździe musi być w pełni naładowany. Zaleca się zapewnienie dodatkowego, zewnętrznego źródła zasilania w celu uniknięcia szkodliwych dla sterownika pompy przepięć elektrycznych, które mogą nieodwracalnie go uszkodzić. 
6. Zweryfikować poprawność wszystkich połączeń (hydraulicznych i elektrycznych), upewnić się że układ nie jest zapowietrzony, a paliwo znajdujące się w układzie spełnia ogólnie przyjęte normy oraz jest wolne od wszelakich zanieczyszczeń. 
7. Usunąć ewentualne błędy ze sterownika. 
8. Przeprowadzić jazdę próbną. 

Nie zastosowanie się do powyższych uwag może spowodować utratę gwarancji.