Uszkodzenia turbosprężarek

Najczęstsze przyczyny uszkodzenia turbosprężarki

1. Skoksowany olej

Przyczyną takiego uszkodzenia jest bardzo często zwykłe zaniedbanie użytkownika, polegające w głównej mierze na nie zastosowaniu się do zaleceń producenta pojazdu, m.in.: 
– Zbyt szybkie gaszenie silnika po dłuższej trasie, uniemożliwiające turbosprężarce wytrącenie nagromadzonej temperatury, 
– Nieregularne dokonywanie wymiany oleju silnikowego wraz z filtrem oleju i filtrem powietrza, 
– Stosowanie oleju silnikowego o klasie lepkości i specyfikacji nie zalecanej przez producenta, 
– Uzupełnienie oleju silnikowego, gdy ten osiągnie zbyt niski stan. 

2. Zabrudzenie oleju

Ten typ uszkodzeń powstaje bardzo często w wyniku nie przestrzegania zaleceń dotyczących wymiany oleju silnikowego wraz z filtrem co prowadzi do tworzenia się zabrudzenia, które uszkadza bieżnie wałka oraz może powstać wskutek zacierania się podzespołów tworząc opiłki metalowe, które w następstwie dostają się do turbiny razem z olejem silnikowym. 

3. Brak oleju

Powodem uszkodzenia może być nieprawidłowa praca pompy oleju, niedrożny przewód doprowadzający olej do turbosprężarki lub zatkane kanaliki olejowe. 

4. Niskie ciśnienie oleju

Podobnie jak w przypadku braku oleju przyczyną może być uszkodzona pompa oleju lub niedrożność w układzie smarowania. 

5. Za wysoka temperatura spalin

Uszkodzenie powstało w wyniku za wysokiej temperatury spalin i topiących się denek tłoka.

6. Nieszczelny dolot powietrza

Uszkodzone łopatki koła kompresji w wyniku dostania się do układu dolotowego ciał obcych.

7. Tuning turbiny

Uszkodzenie koła kompresji w wyniku za wysokich obrotów silnika, spowodowanych dokonanymi zmianami w oprogromowaniu sterownika silnika.